Drugie posiedzenie Rady Patronackiej UEK

Aktualności
2021-05-28

Drugie posiedzenie Rady Patronackiej UEK

W czwartek, 27 maja 2021 r., w Okręgowym Oddziale Narodowego Banku Polskiego odbyło się kolejne posiedzenie Rady Patronackiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele naszej Uczelni oraz członkowie Rady powołanej z inicjatywy JM Rektora dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK.

Podczas posiedzenia poruszono m.in. kwestie zawodów przyszłości, sposobów kształcenia oraz dopasowania podstawy programowej do zapotrzebowania rynku. Rozmówcy debatowali nad udoskonaleniem oferty dydaktycznej Uczelni tak, aby odpowiadała ona potrzebom zarówno studentów, jaki i przedsiębiorców oferujących miejsca pracy.

Jednym z tematów było kształcenie przyszłych przedsiębiorców, którzy poza wiedzą, umiejętnościami i postawą przywódczą, powinni posiadać umiejętności analityczne oraz zdolności do radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Rozmówcy zastanawiali się także nad ulepszeniem kierunków studiów, które będą łączyć naukę z praktyką. Dzięki czemu studenci UEK poza wiedzą merytoryczną będą rozwijać takie kompetencje jak elastyczność, współpraca oraz umiejętność pracy w środowisku wielokulturowym.

Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem wystawy Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP.

Pełny skład Rady Patronackiej UEK dostępny TUTAJ