Pierwszy raport społecznej odpowiedzialności UEK

Aktualności
2020-10-16

Pierwszy raport społecznej odpowiedzialności UEK

W dniu 29 października zostanie opublikowany pierwszy Raport Społecznej Odpowiedzialności UEK. Z tej okazji zachęcamy serdecznie do uczestnictwa w Seminarium Uniwersytet - Odpowiedzialność - Dialog. Goście wydarzenia zastanowią się nad istotą i przyszłością społecznej odpowiedzialności w przestrzeni uniwersyteckiej.

Obserwacja naszej uczelni zrodziła pomysł zebrania i usystematyzowania podejmowanych dobrych praktyk w zakresie działań społecznie odpowiedzialnych. Bardzo szybko okazało się, że potrafimy odnaleźć szereg działań, ponadnormatywnych, które wynikają z potrzeby serca, budowania lepszego miejsca pracy, czy poczucia odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale za swój wpływ na otaczającą rzeczywistość. W wyniku prac Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu stworzony został pierwszy Raport Społecznej Odpowiedzialności UEK pt. W poszukiwaniu doskonałości uniwersyteckiej. Stanowi on zestawienie dotychczasowych działań w zakresie społecznej odpowiedzialności, jednak autorzy mają świadomość, że nie obejmuje on wszystkich przedsięwzięć, a stanowi jedynie ukazanie wielości i różnorodności inicjatyw w zakresie społecznej odpowiedzialności w naszym Uniwersytecie.

W dniu 29 października organizowane jest seminarium, podczas którego nastąpi oficjalne ogłoszenie Raportu Społecznej Odpowiedzialności UEK W poszukiwaniu doskonałości uniwersyteckiej. W ramach seminarium odbędzie się również panel dyskusyjny, w którym udział potwierdzili: Marzena Strzelczak – Prezeska i Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, JM dr. hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz prof. dr hab. Janina Filek – założycielka i wieloletnia koordynatorka Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Organizatorami wydarzenia są: Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności UEK, Zespół ds. Rozwoju Społecznego i Ekologicznego oraz Katedra Filozofii.

 

Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniu online poprzez platformy:

You Tube: https://www.youtube.com/uniwersytetekonomicznywkrakowie

Facebook: https://www.facebook.com/uek.uniwersytetekonomiczny

 

Raport  (dostępny od 29 października) znajdą Państwo w zakładce Społecznej Odpowiedzialności UEK.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Popularne artykuły

Aktualności 4 miesiące temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności 10 miesięcy temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności 5 miesięcy temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 7 miesięcy temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 22 dni temu

Nowi dyrektorzy Instytutów

Dziś, 28 września 2020 r., z rąk JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK, powołania otrzymali nowi dyrektorzy instytutów funkcjonujących w naszej Uczelni:

Aktualności 11 miesięcy temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Aktualności 2 dni temu

Solidarni z Białorusią

Drodzy Studenci, obywatele Białorusi, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w ramach inicjatywy rządowej „Solidarni z Białorusią” wesprze stypendiami studentów polskich uczelni. W programie „Solidarni ze studentami” przyznane zostaną stypendia obywatelom Białorusi, którzy rozpoczną studia lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim na polskich uczelniach.

Aktualności 6 dni temu

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Mamy zaszczyt poinformować, że Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, z dniem 28 września 2020 r., uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Wydarzenia 4 miesiące temu

Debata kandydatów na Rektora UEK w kadencji 2020-2024

We wtorek, 16 czerwca, o godz. 10.00, na platformie YouTube odbędzie się transmitowana na żywo debata kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2020-2024.

Aktualności 5 miesięcy temu

Międzynarodowy kurs szkoleniowy online

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursie szkoleniowym o charakterze międzynarodowym pt. „Prawne i ekonomiczne aspekty sztucznej inteligencji w nowym tysiącleciu”.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe 7 dni temu

UEK wśród strategicznych infrastruktur badawczych w Polsce

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) opublikowało Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, zawierającą wykaz krajowych i międzynarodowych projektów uznanych ze względu na potencjał badawczy. Spośród 146 nadesłanych do Ministerstwa wniosków wybrano 70 najlepszych infrastruktur. Wśród nich znalazł się także Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Doniesienia naukowe miesiąc temu

UEK koordynatorem międzynarodowego projektu

Projekt „Teaching Digital Entrepreneurship” złożony przez międzynarodowe konsorcjum otrzymał finansowanie w ramach programu Erasmus+ partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego. Głównym celem projektu jest umożliwienie rozwoju oferty dydaktycznej nauczania przedsiębiorczości w epoce cyfrowej.

Doniesienia naukowe 3 miesiące temu

Czy społeczność lokalna może determinować podejmowanie racjonalniejszych decyzji inwestycyjnych władz gminy?

Procesy partycypacji społecznej w samorządach lokalnych nabierają obecnie coraz większego znaczenia, również w aspekcie działań inwestycyjnych. W związku z tym nasuwa się pytanie: czy zaangażowanie społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji wpływa na wzrost efektywności wydatkowanych przez gminy środków inwestycyjnych?

Doniesienia naukowe 4 miesiące temu

Badania nad czwartą rewolucją przemysłową

Projekt REV4.0 czyli „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” jest przedsięwzięciem badawczym realizowanym już od półtora roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.