Podpisanie porozumienia na rzecz rozwoju inicjatywy WorldSkills

Aktualności
2022-04-27

Podpisanie porozumienia na rzecz rozwoju inicjatywy WorldSkills

W dniu 25 kwietnia w Katowicach odbyło się podpisanie porozumienia ustanawiającego Koalicję na rzecz rozwoju inicjatywy WorldSkills i organizacji Zawodów Euroskills 2023 w Polsce. Jednym z członków niniejszego przedsięwzięcia jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, reprezentowany przez JM dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK.

Wspomniane inicjatywy są największymi na świecie konkursami umiejętności zawodowych.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie objął patronat nad kompetencją: Entrepreneurship/Business Development Team Challenge.

Pozostałymi członkami porozumienia są: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.