VI spotkanie Rady Patronackiej UEK

Aktualności
2022-11-15

VI spotkanie Rady Patronackiej UEK

W piątek, 28 października 2022 r. w Sali Muzeum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyło się szóste (pierwsze w bieżącym roku akademickim) posiedzenie Rady Patronackiej UEK. Wydarzeniu przewodniczył JM Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele naszej Uczelni oraz członkowie Rady – reprezentanci krakowskiego środowiska biznesowego i instytucji administracji publicznej.

Podczas spotkania JM Rektor zaprezentował główne wyzwania i plany Uczelni na obecny rok akademicki, omówił sytuację finansową UEK oraz wprowadzone oszczędności, które pozwalają na sprawne funkcjonowanie placówki. Wspomniał o planowanych zmianach w zakresie administracji Uczelni, czy rozbudowie Kampusu. Rektor podkreślił także wagę współpracy międzynarodowej z uniwersytetami. Jak mówił: „Bardzo silnie weszliśmy w akredytacje. Będziemy na poziomie studiów podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu finalizować bardzo istotne akredytacje, ale też na poziomie studiów licencjackich przygotowujemy 13 kierunków z przedmiotem akredytacji międzynarodowej i zakładamy, że już końcem tego roku te akredytacje zakończą się sukcesem”.

W rozmowie zaznaczono konieczność zwiększenia kontaktów zagranicznych oraz stworzenie międzynarodowego środowiska w Uczelni. Środkiem do tego celu, jak wyjaśnił dr hab. Piotr Buła, prof. UEK, Prorektor ds. Projektów i Współpracy, mają być zmiany w programach w języku angielskim: „Przemodelowaliśmy nasze programy angielskojęzyczne, które były zbyt nasycone godzinowo. (…) Tworzymy produkt, który faktycznie będzie konkurował z produktami tego samego rodzaju w Europie czy też na całym świecie. Myślę, że to duży krok na drodze do umiędzynarodowienia Uczelni”. Dodał także, że wprowadzono istotne zmiany w programach studiów MBA w KSB UEK oraz oddano do użytku nowy budynek, który przyczynił się do podniesienia jakości pracy i obsługi słuchaczy. –Obecny standard zarówno budynku, jak i procesów, jest standardem międzynarodowym – zauważył.

W drugiej części spotkania Prorektor ds. Kształcenia i Studentów dr hab. Karolina Klecha-Tylec, prof. UEK podsumowała wyniki rekrutacji w bieżącym roku akademickim. Przedstawiła wymaganą punktację na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, wymieniając kierunki cieszące się największą oraz najmniejszą popularnością wśród tegorocznych kandydatów.

Pani Prorektor dodała, że dużym atutem Uniwersytetu Ekonomicznego w opinii studentów, także przenoszących się do UEK z innych placówek, jest duża i rosnąca aktywność Uczelni, jak również funkcjonujących w jej ramach organizacji studenckich, przejawiających wiele rozmaitych inicjatyw i aktywności. Dodatkowo, jako Uczelnia, wyróżniamy się profesjonalną kadrą dydaktyczną oraz wieloma wdrożonymi i wdrażanymi udoskonaleniami poprawiającymi jakość kształcenia. Zebrani dyskutowali również o zmianach w polityce rekrutacyjnej UEK. Ponadto poruszono kwestię zwiększenia elastyczności w kształtowaniu programów na określonych stopniach studiów.

Obecni członkowie Rady na zaproszenie JM Rektora wzięli także udział w wernisażu wystawy Open Art, zorganizowanej na UEK w ramach Open Eyes Art Festival.