Godło Polski

Zakończenie projektów UEK we współpracy z krakowskimi liceami

Wydarzenia
2022-06-23

Zakończenie projektów UEK we współpracy z krakowskimi liceami

14 i 15 czerwca br. odbyły się uroczyste zakończenia projektów “Klasa Ekonomiczno-Menadżerska” oraz “Klasa pod Patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, które nasza Uczelnia uruchomiła we współpracy z krakowskimi liceami.

“Klasa Ekonomiczno-Menadżerska” oraz “Klasa pod Patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” to projekty, które uruchomił Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie we współpracy z krakowskimi liceami: II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego oraz X Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W ich ramach, wykładowcy UEK prowadzili specjalnie przygotowane na tę okazję zajęcia dydaktyczne.

Przez dwa lata uczniowie mogli uczestniczyć w lekcjach z profilowanych, wyspecjalizowanych przedmiotów, takich jak: ekonomia menedżerska, przywództwo strategiczne, zarządzanie strategiczne i operacyjne oraz matematyka w naukach o zarządzaniu. Łącznie przeznaczono na nie w ciągu roku szkolnego 60 godzin dla jednego oddziału klasowego. Z racji na sytuację pandemiczną, część zajęć zrealizowano w formie on-line.

W dniu 14 czerwca zorganizowano zakończenie projektu “Klasa Ekonomiczno-Menedżerska” realizowanego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego. 

Na kampusie Uczelni zorganizowano uroczysta ceremonię, w której uczestniczyło 33 absolwentów projektu oraz dr Wioletta Nogaj - Wicedyrektor II LO im. Króla Jana III Sobieskiego, dr hab. Krzysztof Machaczka, prof. UEK - Dyrektor Departamentu Marki i Komunikacji UEK oraz dr Małgorzata Machaczka reprezentująca Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Gości powitał osobiście dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Następnie uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego zaproszeni zostali do udziału w wyjątkowym wykładzie "Sztuczna Inteligencja - odwieczny projekt ludzkości? /religie, sztuka i popkultura/”, wygłoszonym przez historyka, publicystę i byłego ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza. Komentarza eksperckiego do zagadnienia udzielił natomiast profesor Michał Ostrowicki, posługujący się w sieci awatarem Sidey Myoo.

Z kolei 14 uczestników-absolwentów projektu “Klasa pod Patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” z X Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej gościliśmy na Kampusie UEK w dniu 15 czerwca.

W uroczystości wzięli udział: mgr Agnieszka Mikołajczyk - Wicedyrektor X LO im. KEN, mgr Joanna Kozub - nauczyciel przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości X LO im. KEN, dr prof. Krzysztof Machaczka, prof. UEK - Dyrektor Departamentu Marki i Komunikacji UEK oraz przedstawiciel wykładowców prowadzących zajęcia z przedmiotu matematyka w naukach o zarządzaniu - dr Paweł Prysak.

W programie wydarzenia uczniowie wysłuchali wykładu "Sługa złego pana", który prowadził doktor nauk ekonomicznych Marcin Osikowicz - wykładowca w Katedrze Rachunkowości UEK.

W trakcie obu uroczystości wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty udziału w projektach.