Nowy kierunek studiów MBA – Zarządzanie w ochronie zdrowia

Aktualności
2022-07-29

Nowy kierunek studiów MBA – Zarządzanie w ochronie zdrowia

W czerwcu miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o konsorcjum pomiędzy Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Umowę podpisywali JM Rektor KAAFM – dr Klemens Budzowski, prof. KAAFM oraz Prorektor ds. Projektów i Współpracy dr hab. Piotr Buła, prof. UEK. Senaty obu uczelni przyjęły wspólny program studiów, a w lipcu rozpoczęła się wspólna rekrutacja.

Celem konsorcjum uczelni jest organizacja oraz poprowadzenie studiów MBA - Zarządzanie w ochronie zdrowia. Są to dedykowane czterosemestralne studia Master of Business Administration (MBA) przeznaczone dla aktualnej i potencjalnej kadry menedżerskiej części podmiotów leczniczych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, podmiotów leczniczych podległych marszałkom województw oraz innych podmiotów świadczących usługi lecznicze, a także kadry zarządzającej w administracji publicznej odpowiedzialnej za sektor ochrony zdrowia.

Podstawowym celem oferowanych studiów jest rozwój kompetencji menedżerskich pracowników sektora publicznej i prywatnej ochrony zdrowia tak, aby jeszcze lepiej i efektywniej potrafili realizować swoje obowiązki związane z pracą w tej jakże ważnej dziedzinie życia społecznego. Zarówno dobór prowadzących, jak i tematyka zajęć z zakresu prawa, ekonomii, rachunkowości i finansów, psychologii oraz szeroko rozumianego zarządzania gwarantuje pozyskanie oraz rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, związanych ze skutecznym zarządzaniem placówkami ochrony zdrowia. Studia podyplomowe odbywać będą się w trybie niestacjonarnym, dwa razy w miesiącu.

 

Więcej informacji:

KAAFM: 12 257 05 00, podyplomowe@afm.edu.pl

UEK: Karolina Dąbek – 12 293 55 61, karolina.dabek@uek.krakow.pl

 

Szczegółowe informacje o kierunku można znaleźć TUTAJ.

 

 

 

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego