„Perspektywy” i U-Multirank – jak wypadł UEK w tegorocznych rankingach?

Aktualności
2022-07-05

„Perspektywy” i U-Multirank – jak wypadł UEK w tegorocznych rankingach?

Za nami ogłoszenie wyników kolejnych edycji polskich „Perspektyw” i międzynarodowego U-Multiranku. Jakie miejsca zajął w nich UEK oraz ile otrzymał ocen „A”? - podsumowanie rankingów w 2022 r.

Lepsze „Perspektywy” UEK wg wskaźnika WSK

Niedawno poznaliśmy wyniki najpopularniejszego w Polsce rankingu szkół wyższych, który jest przygotowywany od 24 lat przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. W tegorocznej edycji Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zajął 47. miejsce spośród 96. sklasyfikowanych uczelni akademickich w Polsce. Chociaż jest to taka sama pozycja, co w poprzednim rankingu, warto odnotować, że wskaźnik WSK, według którego jest on ustalany, poprawił się o prawie 2 punkty. Oznacza to, że tendencja wzrostowa została utrzymana. Natomiast na czele zestawienia znajdują się niezmienne od lat: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i Politechnika Warszawska, którym serdecznie gratulujemy!

W rankingu uczelni ekonomicznych UEK znalazł się na 5. miejscu, tracąc do sklasyfikowanego tuż za podium Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jedynie 0,6 pkt. To mniejsza różnica niż w zeszłym roku o 1,4 pkt. Z kolei najlepszą uczelnią tego typu pozostaje wciąż Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, która w zestawieniu ogólnym zajęła 13 miejsce. Należy wspomnieć, że w 4 kategoriach UEK uplasował się wyżej niż w rankingu głównym. Pod względem warunków kształcenia znaleźliśmy się na 25 miejscu w Polsce, a biorąc pod uwagę absolwentów na rynku pracy – na 22 miejscu. W kategorii prestiż zajęliśmy miejsce 32, zaś umiędzynarodowienie – 38.

“Perspektywy” oprócz Rankingu Szkół Wyższych obejmują także Ranking Kierunków Studiów. Najwyższe 3. miejsce zajęły w nim stosunki międzynarodowe. Na pozycji nr 5 sklasyfikowano administrację, finanse i rachunkowość oraz debiutującą w zestawieniu logistykę międzynarodową. Ekonomia znalazła się na miejscu 6., gospodarka przestrzenna na 8, a zarządzanie na 14.

 

UEK w konkurencji międzynarodowej

Oprócz krajowych “Perspektyw” UEK bierze udział również w rankingu międzynarodowym U-Multirank, który jest organizowany od 2010 r. przy wsparciu m.in. Komisji Europejskiej. Jego metodologia różni się od polskiego odpowiednika. Szkoły wyższe porównywane są w 5 kategoriach: dydaktyka, badania, transfer wiedzy, umiędzynarodowienie oraz zaangażowanie regionalne. W każdej z tych dziedzin szczegółowe kryteria uzyskują oceny w skali od A (najwyższa) do E (najniższa). W odróżnieniu od “Perspektyw”, U-Multirank nie ustala miejsc rankingowych. Jego celem jest pokazanie mocnych i słabych stron szkół wyższych, mając na uwadze fakt, że wskaźniki liczbowe mają obiektywne ograniczenia.

W tym roku UEK otrzymał oceny “A” w 8 kryteriach, najwięcej w kategoriach dydaktyka i badania – po 3. W pierwszym przypadku dotyczyły wykształcenia pedagogicznego kadry nauczycielskiej, inwestycji w edukację cyfrową oraz równości płci pod względem możliwości uzyskania stopnia doktora. Natomiast w drugiej kategorii wyróżnione zostały wskaźniki dotyczące publikacji interdyscyplinarnych, publikacji profesjonalnych i publikacji z otwartym dostępem. Pozostałe 2 kryteria z najwyższą oceną to liczba przedsiębiorstw założonych przez absolwentów z kategorii transfer wiedzy oraz wspólne publikacje regionalne z zaangażowania regionalnego.

Z kolei najwięcej ocen “A” spośród 42 polskich uczelni, biorących udział w tegorocznej edycji rankingu otrzymały: Warszawski Uniwersytet Medyczny (11), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie (11) oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (10). Na tle ponad 1000 uniwersytetów, nasze uczelnie dobrze wypadają w kategorii badania - ponad połowa wyników plasuje się powyżej średniej. Natomiast najsłabszą stroną jest transfer wiedzy - ponad 2/3 uczelni w Polsce znalazło się poniżej średniej wartości.

"Perspektywy" - logotyp
U-Multirank - logotyp

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego