Godło Polski

Wyjazd pracowników IF UEK na staż dydaktyczny

Aktualności
2022-09-15

Wyjazd pracowników IF UEK na staż dydaktyczny

W dniach od 29 sierpnia do 9 września br., oddelegowani pracownicy Instytutu Finansów UEK wzięli udział w zagranicznym stażu dydaktycznym, który odbywał się w Stanach Zjednoczonych w Grand Rapids.

Uczelnią partnerską i goszczącą był Seidman College of Business GVSU w stanie Michigan, reprezentowany przez Panią Prof. Dianę R. Lawson - Dziekana Seidman College of Business. Szkoła kształci na kierunkach ekonomicznych, ma doskonale zorganizowaną współpracę z otoczeniem gospodarczym, włącza do programów kształcenia innowacyjne metody kooperacji środowiska akademickiego z interesariuszami zewnętrznymi.


Głównym celem stażu dydaktycznego w Seidman College of Business GVSU było podniesienie kompetencji pracowników Instytutu Finansów w zakresie rozwoju umiejętności dydaktycznych (metoda experiential learning) oraz wzmocnienie kontaktów z otoczeniem gospodarczym, poprzez wypracowanie modelu współpracy UEK z biznesem na bazie doświadczeń GVSU.


Uczestnicy wyjazdu brali udział w licznych rozmowach z władzami Seidman College of Business GVSU, a także zorganizowanych, przez nich warsztatach, w tym m.in.: Center for Entrepreneurship and Innovation, EMBA Business Economics for Executives, Entreprenuership in Arts Panel, Learning and Community Engagement, JPM I GVSU banking connect, Mentorship and Internships, Societal Impact oraz Accounting Career Fair.


W wyjeździe wzięli udział następujący przedstawiciele Katedr IF:

 • Dyrektor IF prof. UEK dr hab. Elżbieta Kubińska - Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń,
 • prof. UEK dr hab. Grzegorz Strupczewski - Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń,
 • prof. UEK dr hab. Marcin Kędzior - Katedra Rachunkowości Finansowej,
 • dr Katarzyna Mikołajczyk - Katedra Finansów i Polityki Finansowej,
 • dr Barbara Grabińska - Katedra Finansów i Polityki Finansowej,
 • dr Ksymane Rosiek - Katedra Finansów Rozwoju Zrównoważonego,
 • dr Renata Żaba-Nieroda - Katedra Finansów Rozwoju Zrównoważonego,
 • dr Magdalena Adamczyk-Kowalczuk - Katedra Rachunkowości Finansowej,
 • dr Maciej Bolisęga - Katedra Rynków Finansowych,
 • dr Paweł Oleksy - Katedra Rynków Finansowych,
 • dr Maciej Cycoń - Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń,
 • dr Michał Boda – Przewodniczący zespołu ds. komunikacji i projektów internetowych,
 • Bartłomiej Balawejder - Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego,
 • Radosław Ciukaj - Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego,
 • Magdalena Łojewska - Katedra Rachunkowości Finansowej.


Za koordynację projektu po stronie Instytutu Finansów odpowiadali:

 • prof. UEK dr hab. Elżbieta Kubińska,
 • prof. UEK dr hab. Grzegorz Strupczewski,
 • dr Maciej Cycoń.


Projekt dydaktyczny został finansowany z projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju UEK” nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z217/18".