Aktualności

Aktualności

Komunikaty Rektora UEK

w sprawach: organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku COVID-19 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz w ramach kształcenia doktorantów, a także procedury odbioru dyplomu.

Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności