Determinanty stabilności i ryzyka na europejskim rynku kredytów mieszkaniowych

Doniesienia naukowe
2022-08-19

Determinanty stabilności i ryzyka na europejskim rynku kredytów mieszkaniowych

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ukazała się nowa monografia pt. „Determinanty stabilności i ryzyka na europejskim rynku kredytów mieszkaniowych”, autorstwa Michała Body z Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego UEK.

Monografia stanowi próbę wyodrębnienia czynników wpływających na europejski rynek kredytów mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka stopy procentowej analizowanego pod kątem poziomu i rodzaju oprocentowania kredytów mieszkaniowych.
W niniejszej publikacji zdefiniowane zostało pojęcie stabilności rynku kredytów mieszkaniowych oraz jej kluczowe determinanty.
Opisano również tendencje na rynkach kredytów mieszkaniowych oraz omówiono rozwiązania regulacyjne stymulujące rozwój tych rynków w wybranych krajach europejskich.
Praca zawiera symulacje wpływu zmiany oprocentowania kredytów mieszkaniowych na wysokość rat kredytowych oraz analizę stabilności rynku kredytów mieszkaniowych z wykorzystaniem wykresów radarowych i badania panelowego.
Na podstawie otrzymanych wyników wskazane zostały rekomendowane rozwiązania dla polskiego rynku kredytów mieszkaniowych.
Egzemplarze książki znajdują się w Bibliotece UEK, można je też nabyć TUTAJ.
 
 

Okładka publikacji

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego