Rewolucja przemysłowa 4.0 - monografia pod redakcją dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK

Doniesienia naukowe
2022-09-07

Rewolucja przemysłowa 4.0 - monografia pod redakcją dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK

Nakładem Wydawnictwa Routledge ukazała się monografia "Industrial Revolution 4.0. Economic foundations and practical implications". W gronie autorskim znajduje się kilkunastu badawczy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Monografia powstała w ramach projektu "Regionalna Inicjatywa Doskonałości".

„Radykalne przemiany, którym od dziesięcioleci poddawana jest gospodarka i społeczeństwo, nabrały w ostatnich latach tempa. Jednym z powodów była pandemia koronawirusa, której konsekwencje nie zostały jeszcze w pełni zrozumiane. W rezultacie niektóre modele ekonomiczne i praktyki biznesowe stały się mniej zrównoważone. Zjawisko to jest następstwem szybkiego postępu rewolucji 4.0. Zagadnienia poruszone w książce mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia teoretycznych i praktycznych aspektów czwartej rewolucji przemysłowej i jej przytłaczającego wpływu na wyłaniające się stosunki społeczno-gospodarcze" – podkreśla we wstępie publikacji Rektor UEK.

Publikacja obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z rewolucją przemysłową, takich jak kwestie społeczne, ekonomiczne, technologiczne i środowiskowe, dzięki czemu jest kompleksowym zasobem, oferującym najnowocześniejszą wiedzę w tym temacie. Ponadto opracowanie zawiera dyskusję na temat perspektyw rozwoju Rewolucji 4.0 w kontekście świata po pandemii. Monografia umiejętnie łączy rozważania teoretyczne z praktycznymi zastosowaniami, oferując cenne, angażujące i dostępne źródło dla badaczy, naukowców, studentów, decydentów politycznych, decydentów publicznych i przedsiębiorców.

Okładka monografii "Industrial Revolution 4.0. Economic foundations and practical implications" pod redakcją dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego