Studiuj na UEK i zostań inżynierem

Doniesienia naukowe
2022-06-14

Studiuj na UEK i zostań inżynierem

W najbliższy poniedziałek rozpocznie się rekrutacja w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jeśli chcesz być najlepszym ekonomistą wśród inżynierów, ale też najlepszym inżynierem wśród ekonomistów - wybierz kierunek Inżynieria jakości produktu na UEK.

Młodzi ludzie, którzy stoją przed wyborem kierunku studiów, dzielą się na kilka grup. Są ci, którzy od zawsze wiedzieli, co chcą studiować. Są ci, którzy wiedzą, na której uczelni chcieliby studiować. Są też ci, którzy wybierają miasto – uczelnia i kierunek to sprawa drugorzędna. Są w końcu tacy, którzy wybierają studia, kierując się aktualnymi trendami i zapotrzebowaniem na rynku pracy. Do której z nich należysz?

Jeśli ty też chcesz mieć wpływ na realną zmianę i przyszłość naszej planety…

Jeżeli ważna jest dla Ciebie jakość kupowanych produktów…

Chcesz studiować nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek, który nie będzie cię ograniczał do jednej drogi zawodowej, a da Ci możliwość wyboru spośród wielu ścieżek kariery, a także, co w obecnych czasach jest bardzo istotne – swobodnej zmiany tej ścieżki…

W końcu, sprawi, że będziesz nie tylko najlepszym ekonomistą wśród inżynierów, ale też najlepszym inżynierem wśród ekonomistów…

Wybierz kierunek Inżynieria jakości produktu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

To na Uniwersytecie Ekonomicznym nie studiuje się tylko ekonomii?
Oczywiście, że nie. Choć UEK to największa uczelnia ekonomiczna w Polsce, która oferuje szeroki wybór kierunków ekonomicznych, możesz na niej studiować również kierunki inżynierskie.

Dlaczego więc powinnaś/powinieneś wybrać Inżynierię jakości produktu? To kierunek studiów, który łączy ze sobą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości z podstawami nauk przyrodniczo-technicznych i ekonomicznych. To właśnie ta interdyscyplinarność w połączeniu z różnorodnością zajęć – od wykładów teoretycznych, przez zajęcia laboratoryjne, po praktyki w prosperujących przedsiębiorstwach, gdzie student jest członkiem zespołu, pracuje pod okiem ekspertów, pozwala na zdobycie doświadczenia, gwarantującego przyszłe zatrudnienie.

No dobrze, ale czego tak naprawdę będę się uczyć? Studiując Inżynierię jakości produktu, nauczysz się w jaki sposób kształtować jakość produktu, zaczynając od doboru surowca, poprzez zastosowanie odpowiedniej technologii wytwarzania, jednocześnie dbając o środowisko przyrodnicze. Dowiesz się, jak funkcjonuje rynek i marketing produktów i usług, jak analizować i oceniać jakość produktów i usług, jakie czynniki warunkują jakość produktu w pełnym cyklu jego życia rynkowego oraz jak produkt może i powinien się rozwijać (jak można go udoskonalić), w poszczególnych fazach, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki techniczne, ekonomiczne, ekologiczne czy prawne, aby zaspokoić zmieniające się potrzeby konsumenta, które również nauczysz się badać.A

kim będziesz, kiedy ukończysz kierunek Inżynieria jakości produktu? Studia na tym kierunku kształtują umiejętności i kompetencje inżynierskie, menedżerskie oraz badawcze. Kończąc studia I stopnia otrzymasz tytuł zawodowy inżyniera i będziesz mogła/mógł wykonywać zawód:

 • inżynier jakości produktu
 • menedżer produktu
 • pełnomocnik ds. zarządzania jakością
 • specjalista ds. rozwoju produktu.

To niezwykle istotne w czasach, w których pewien rodzaj elastyczności zawodowej stał się normą. Tak szeroki zakres pozwala na podjęcie pracy w wielu różnorodnych miejscach:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych różnych branż i sektorów gospodarki
 • działach produkcji, marketingu, reklamy i jakości
 • firmach handlowych, usługowych i sieciach sprzedaży
 • jednostkach certyfikujących jakość produktów
 • laboratoriach badawczych i pomiarowych.

Co również istotne, kończąc kierunek Inżynieria jakości produktu I stopnia, możesz uzyskać uprawnienia asystenta i pełnomocnika systemu zarządzania jakością potwierdzone certyfikatem Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

A co z magistrem? Studia inżynierskie pozwalają na zakończenie edukacji na wybranym kierunku po uzyskaniu dyplomu I stopnia – studia stacjonarne i niestacjonarne. W przypadku kierunku Inżynieria jakości produktu to 7 semestrów (3,5 roku). Możesz jednak zdecydować się na kontynuację nauki na studiach magisterskich II stopnia (to już tylko 3 semestry, 1,5 roku), wybierając jedną z trzech specjalności:

 • Menedżer produktu kosmetycznego,
 • Menedżer zrównoważonego rozwoju produktu,
 • Menedżer jakości i bezpieczeństwa produktu.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego