Informacje dla studentów rozpoczynających naukę

Życie akademickie
2022-09-20

Informacje dla studentów rozpoczynających naukę

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie od roku akademickiego 2022/23.

1 października 2022r. (sobota) - spotkanie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynających naukę w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie od roku akademickiego 2022/23 ->

Szczegóły spotkania dostępne są TUTAJ w Piśmie Prorektor ds. Kształcenia i Studentów dr hab. Karoliny Klechy Tylec, prof. UEK. 

-----

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/23: 7 października 2022 r. (piątek)

 • godzina 8.30 – Inauguracyjna Msza Święta w Sanktuarium św. Józefa Obrońcy Miasta Krakowa (ul. Rakowicka 18, 31-510 Kraków)
 • godzina 10.00 – Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/23 (Pawilon Sportowo – Dydaktyczny, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków)
 1. Organizacja roku akademickiego 2022/23
 2. Zarządzenie Rektora UEK w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23
 3. Zarządzenie Rektora UEK w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne
 4. Zarządzenie Rektora UEK w sprawie opłat pobieranych od cudzoziemców
 5. Terminy odbioru legitymacji studenckiej:

Kierunki w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa:

 • studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w dniu
  30 września 2022 r. (piątek) w godzinach od 11.00 do 13.00 oraz od 14.00 do 17.00. W pozostałe dni w godzinach pracy Dziekanatu.
 • studia niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie od dnia
  7 października 2022 r. (piątek) w godzinach pracy Dziekanatu.
 • studia stacjonarne drugiego stopnia od dnia 10 października (poniedziałek) 2022 r.
  w godzinach pracy Dziekanatu.
 • studia niestacjonarne drugiego stopnia od dnia 21 października (piątek) 2022 r.
  w godzinach pracy Dziekanatu.

Kierunki w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej:

 • studia stacjonarne pierwszego stopnia w Budynku Głównym w pok. 207 w dniach
  29-30 września 2022 r. w godzinach od 9.00 do 16.00 (szczegółowe przedziały czasowe spotkań ustalone dla poszczególnych kierunków zostaną przesłane osobną wiadomością).
 • studia niestacjonarne pierwszego stopnia w Budynku Głównym w pok. 207 w dniu
  1 października 2022 r. w godzinach pracy Dziekanatu.
 • studia stacjonarne drugiego stopnia od dnia 10 października (poniedziałek) 2022 r.
  w godzinach pracy Dziekanatu.
 • studia niestacjonarne drugiego stopnia od dnia 15 października (sobota) 2022 r.
  w godzinach pracy Dziekanatu.

Kierunki w Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości:

 • studia stacjonarne pierwszego stopnia w dniu 30 września 2022 r. (piątek) w godzinach od 11.00-13.00 oraz od 14.00-17.00, w pozostałe dni w godzinach pracy Dziekanatu.
 • studia niestacjonarne pierwszego stopnia od dnia 7 października 2022 r. (piątek)
  w godzinach pracy Dziekanatu.
 • studia stacjonarne drugiego stopnia od dnia 10 października (poniedziałek) 2022 r.
  w godzinach pracy Dziekanatu.
 • studia niestacjonarne drugiego stopnia od dnia 21 października (piątek) 2022 r.
  w godzinach pracy Dziekanatu.
 1. Kontakt z Dziekanatami: Wykaz pracowników opiekujących się poszczególnymi kierunkami studiów dostępny jest TUTAJ. 
 2. Plan zajęćnumer grupy do której jesteś przypisany należy sprawdzić na swoim koncie w systemie USOSweb:
 • studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – harmonogram dostępny po 26 września 2022 r.
 • studenci studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – harmonogram dostępny po 30 września 2022 r.
 • studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia – harmonogram dostępny po 3 października 2022 r.
 • studenci studiów niestacjonarnych drugiego stopnia – harmonogram dostępny po 14 października 2022 r.
 1. Rozpoczęcie zajęć:
 • studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie – 3 października 2022 r. (poniedziałek)
 • studia niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie – 8 października 2022 r. (sobota)
 • studia stacjonarne drugiego stopnia – 10 października 2022 r. (poniedziałek)
 • studia niestacjonarne drugiego stopnia – 21 października 2022 r. (piątek)

 

 

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego