Godło Polski

Ankieta: Postawy wobec pomocy uchodźcom

Szanowni Studenci i Doktoranci,

Od 24 lutego ponad dwa miliony uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy znalazło schronienie w Polsce. Uważamy za ważne poznanie opinii studentów różnych uczelni na temat udzielania pomocy uchodźcom. W tym celu zaprojektowaliśmy ankietę, która składa się z pięciu modułów oraz kilku dodatkowych pytań, dotyczących podstawowych danych demograficznych respondentów.


Badanie jest częścią projektu naukowego realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ze strony UE we Wrocławiu projekt koordynuje dr hab. inż. Katarzyna Ostasiewicz (Katedra Statystyki), a ze strony UEK – dr Tomasz Kwarciński (Katedra Filozofii). Badacze zaangażowani w projekt są zobowiązani do zapewnienia pełnej poufności danych, ich anonimizacji oraz starannego przetworzenia tylko na cele badania, które mają charakter wyłącznie naukowy.

Ankieta jest w pełni anonimowa, a opublikowane zostaną jedynie zbiorcze wyniki.


Link do ankiety: https://forms.office.com/r/63CT8vyePr


Będziemy wdzięczni za poświęcenie około 10 minut i udzielenie odpowiedzi zgodnych z Państwa przekonaniami i postawami. Nie ma odpowiedzi dobrych i złych, lepszych i gorszych. Każdy człowiek ma prawo do swoich przekonań.